Het centrum Energy Control biedt:

Het centrum Energy Control biedt je unieke programma’s aan met als effect een beter herstel, balans en stimulatie van jouw energiehuishouding.

Energy Control Nederland is het expertisecentrum op het terrein van burn-out, chronische vermoeidheid, werkstress, ernstig overgewicht en overtraindheid.

De activiteiten van het centrum zijn gericht op:

 • behandeling en bemiddeling bij vermoeidheid- & burn-out klachten
 • behandeling van vermoeidheid na kanker
 • behandeling bij hart- / longrevalidatie
 • behandeling van ernstig overgewicht
 • behandeling van diabetes type 2
 • begeleiden van (top) sporters
 • geven van seminars voor geïnteresseerde, paramedici, sportinstructeurs, arbodiensten, bedrijven, etc.

Samenwerking met o.a.:

 • psycholoog (via het netwerk van CSR centrum
 • fysiotherapeut
 • haptonoom
 • huisarts
 • bedrijfsarts
 • verzekeringsarts

Diagnostiek bij fysieke klachten

Resultaten:

Cliënten die daadwerkelijk met de door ons ontwikkelde schema’s aan de slag gaan, voelt 70% zich binnen 6 weken al fitter. Cliënten die de volledige behandeling volgden in ons centrum, daarvan is 95% volledig hersteld binnen een jaar en velen die binnen kwamen met als primaire doel om weer normaal te kunnen functioneren, hebben die doelen naar boven bijgesteld en lopen bijvoorbeeld marathons, doen een triatlon, fietsen 200 kilometer, bezoeken concerten, gaan kamperen, etc.

Voorkomen is beter dan genezen, Het Energy Control Centrum doet het allebei

De test

Iedereen die een test komt doen zal uitgebreid de tijd krijgen om rustig te vertellen wat de klachten zijn. Velen hebben al meerdere malen tervergeefs gezocht naar een oplossing en wij zullen dan ook helder en duidelijk vertellen wat we gaan doen en wat er verwacht kan worden middels een belastbaarheidonderzoek / inspanningstest / sporttest en een uitgebreide anamnese- en vragenlijst.

Aan de hand van deze persoonlijke gegevens stellen wij een persoonlijk schema op om de glycogeenvoorraad (is conditievoorraad) naar gezonde waarde terug te voeren zodat je weer gezond en fit door het leven gaat.

Monitoring van de energiehuishouding

Na de test wordt je een plan van aanpak aangeboden waarbij je onder professionele begeleiding gecorrigeerd, gemotiveerd en afgeremd wordt bij ons centrum Energy Control.

Monitoring op afstand – De App

Monitoring op afstand is ook mogelijk middels onze app. Met deze app kun je dagelijks een rustmeting doen, waarbij de “vorm van de dag” in kaart gebracht wordt.  Tevens kun je dagelijks ademoefeningen doen. In de data vind je terug de gemiddelde hartslag, gemiddelde ademfrequentie en de hartslagvariabiliteit (HRV).

Burn-out volgens Van Dale:

“Stress op het werk waarbij men zich geestelijk opgebrand voelt”

Aanmelden voor de Energy Control nieuwsbrief