Energy Control Methode

DE Energy Control Methode is een ontwikkeling van Stans van der Poel en Désirée Schoordijk.

De revalidatie van chronische vermoeidheid volgens de Energy Control methode heeft zijn oorsprong in de sportfysiologie en in de behandeling van patiënten die chronische vermoeidheidsverschijnselen vertonen na kankerbestrijdende behandelingen. Met succes paste van der Poel en Schoordijk in eerste instantie bij deze patiënten principes uit de sportfysiologie toe.

In het kort omvatten deze principes:

  • specifieke training in specifieke verbrandingsmodi van het lichaam, gekoppeld aan het doel om maatschappelijk weer goed te kunnen functioneren – nb: door onze speciale meetmethoden hoeft u nooit boven uw kunnen te trainen
  • goed herstel (rust) na de training
  • verbetering van het ademhalingspatroon

Onze methode gaat ervan uit dat ieder lichaam trainbaar is, zolang de fysieke grenzen in acht worden genomen en de doelstellingen realistisch zijn. Die fysieke grenzen kunnen worden getest met een meetopstelling die in eigen beheer is ontwikkeld. (N.B. voor chronisch vermoeide patiënten: er hoeft maar een beperkte inspanning te worden geleverd om een goed meetresultaat te verkrijgen.)

Na het vaststellen van doelstellingen en grenzen, stellen wij een trainingsschema op waarin nauwkeurig wordt aangegeven hoe lang en op welk inspanningsniveau er zal worden getraind. Dat inspanningsniveau is begrensd door de in de meting verkregen hartslagwaarden. Tijdens de trainingen moet de cliënt deze waarden goed in de gaten houden met behulp van een hartslagmeter-horloge. In het algemeen adviseren wij drie trainingen per week, zodat er ook ruim voldoende tijd voor rust en herstel van het lichaam overblijft.

Trainingsprogramma

Het trainingsprogramma wordt in de regel elke zes weken geëvalueerd en bijgesteld. In principe maakt het niet uit, waar de training wordt uitgevoerd, maar in verband met de aanwezige apparatuur en tussentijdse evaluatie, heeft het de voorkeur, de trainingen zo veel mogelijk bij Energy Control uit te voeren. De methode wordt namelijk ondersteund door een ‘magneetveldtherapie’ en ’trilsessies’. Bij de magneetveldtherapie zorgt een magneetveld ervoor dat de doorbloeding tot in de kleine haarvaten wordt gestimuleerd, wat zowel goed is voor de warming-up als voor het herstel van het lichaam. Deze therapie, die liggend kan worden ondergaan, wordt zowel vóór als na de trainingssessie toegepast. Hiermee krijgt ook ontspanning een belangrijke plaats in de behandeling. De derde pijler is oefening met behulp van een trilapparaat, een zogenaamde Powerplate, die de spierkracht doet toenemen. Bovendien bieden wij voor chronisch vermoeide cliënten een ademhalingsinstructie aan.

Wanneer de cliënt beter bekend is geraakt met de methode, is het mogelijk om de frequentie van de trainingen bij Energy Control te verlagen. En middels onze app op afstand te trainen waarbij wij kunnen meekijken.

Dit wat betreft de methode van Energy Control in algemeen. Specifieke toepassingen kun je verder, per aandachtsgebied lezen op de pagina’s Sportbegeleiding, Chronische vermoeidheid’ en Gewichtsreductie.

intake en Co2ntrol test

De behandeling bij Energy Control start met een intake. Hierin bespreken wij het probleem en de medische achtergronden van de cliënt en vervolgens de doelstelling van de behandeling (training).

Meestal wordt na de intake ook direct een Co2ntrol-test afgenomen. Met deze test bepalen wij de ‘aerobic threshold’. Dat is de hartslagwaarde, die het omslagpunt van glycogeenverbranding (met zuurstof) naar anaërobe verbranding (zonder zuurstof) markeert, gebaseerd op veranderingen in de ademhaling.

De testopstelling bestaat uit een fietsergometer en een Co2ntrol diagnose-apparaat. De test wordt uitgevoerd door in stappen de weerstand van de fiets toe te laten nemen (het wiel kan worden afgeremd). Onevenredige toename van de hartslag duidt op het ‘omslagpunt’ (aerobic threshold). Andere grenswaarden die weer andere verbrandingszones (vet, glucose) markeren kunnen hieruit worden afgeleid. En die grenswaarden spelen later weer een belangrijke rol in de trainingen. Verder krijgen wij tijdens de inspanningstest een goed beeld van het ademhalingspatroon, dat vaak bij chronisch vermoeide cliënten zeer inefficiënt verloopt. We analyseren ook andere gegevens tijdens de test, maar het voert te ver om dat hier uit te leggen.

Direct na de testuitslag werken we een behandelplan (trainingsschema) uit, dat nog tijdens hetzelfde bezoek met de cliënt wordt doorgesproken. Samen bespreken we o.a.:

  • de meetwaarden en de betekenis daarvan
  • ademhalingsinstructie met behulp van monitor (in veel gevallen noodzakelijk bij chronische vermoeidheid)
  • trainingsmiddelen
  • de beste trainingsmomenten
  • trainingsfrequentie
  • locatie van de training
  • verwachtingen

resultaten

Het is vooral de gerichtheid van de trainingen, waarbij ook altijd voldoende tijd voor herstel (ontspanning) wordt ingeruimd, die zorgt voor zeer goede resultaten. Sporters gaan vaak niet alleen beter presteren, maar vaak ook minder trainen. Cliënten met een vorm van chronische vermoeidheid knappen vaak al aanzienlijk op tijdens de eerste periode van zes weken. En ook voor cliënten die komen met ernstig overgewicht zet de methode snel zoden aan de dijk.

slotopmerking

Uiteraard is de methode van Energy Control geen wondermiddel. In veel gevallen zal je, ook op andere vlakken die buiten ons terrein vallen, zelf moeten werken om jouw sportprestaties of jouw lichaamsgewicht op het gewenste niveau te krijgen of om volledig van jouw chronische vermoeidheid af te komen. Wel kunnen wij je daarbij ondersteunen door gebruik maken van ons uitgebreide netwerk van medici en paramedici . Wij vinden het van groot belang om geen onhaalbare verwachtingen te creëren. Wat we voor je kunnen betekenen, maar ook waar onze grenzen liggen, is verder per aandachtsgebied beschreven op de pagina’s Chronische vermoeidheid, Sportbegeleiding en Gewichtsreductie.

Aanmelden voor de Energy Control nieuwsbrief